Sherpas Proyects faciliteert individuen, teams en organisaties in veranderingen. Sherpas Proyects gidst mensen die richting willen geven aan persoonlijke veranderingen en aan teams en organisaties die een verandering (willen) doormaken.

 

27/05/2018

De nieuwste nieuwsbrief

Sherpas Proyects houdt u actief op de hoogte via de regelmatig verschijnende e-mailnieuwsbrief.
De laatste gemist? U vindt alle nieuwsbrieven op de archiefpagina.

Volg ons op Facebook

TIP: Sherpas Proyects is ook te volgen op Facebook. Door de pagina te 'liken' blijft u voortaan eenvoudig op de hoogte van onze activiteiten. Doen!

OUDERE NIEUWSBERICHTEN VINDT U IN ONS NIEUWSARCHIEF

 

 

 

Sherpas proyects heeft de procesbegeleiding uitgevoerd voor de startbijeenkomt PLUS voor het project 'Droge Voeten 2050'

Het project 'Droge Voeten 2050' behelst een studie naar maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezemsystemen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's. De studie is nodig om de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en hogere veiligheidsnormen te onderzoeken en tijdig op te kunnen vangen.

 

Crowdsourcing en walk & talk

In het ochtendprogramma werden de deelnemers meegenomen in de specifieke problematiek van de drie waterschappen en in de ideeën over de aanpak van het project. Vervolgens werden de deelnemers onder begeleiding van Sherpas Proyects uitgedaagd om daar iets dieper in te duiken en door middel van verschillende workshops op basis van crowdsourcing en Walk & Talk sessie uitgedaagd om hun inbreng te geven.

De stakeholders werden uitgenodigd omdat zij als betrokkenen een zinvolle bijdrage aan dit project kunnen leveren door met ons mee te denken en een gezamenlijke kracht te ontwikkelen, met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

 

Inzet sociale media: Twitter

Om de start en de betrokkenheid kracht bij te zetten is er een twitteraccount gelanceerd zodat we vooraf en tijdens de startbijeenkomst het gesprek met elkaar hebben kunnen voeren. U vindt onze projecttwitter via www.twitter.com/drogevoeten2050. Hashtag #drogevoeten. Tijdens de startbijeenkomst en ook daarna kunnen deskundigen of geïnteresseerden van 'buiten' meepraten.

 

Reactie van de opdrachtgever

Rob Burkunk, Programmamanager/projectleider water en klimaatadaptatie, Provincie Groningen:

"Sherpas heeft de procesbegeleiding voor onze startbijeenkomst perfect uitgevoerd met een mix van zeer ervaren en creatieve consultants en communicatie-experts. De ondersteuning in het voortraject was ook erg goed, waarbij niet op een uurtje meer werd gekeken. Mijn collega's en ik hebben de samenwerking met de mensen van Sherpas als erg prettig ervaren."